external image 11865603.jpgÑawpa pachaka Colombia llaktamanta, Chile, Argentina mamallaktakunakamami, Kapak Apukka hatun ñanta charishka. Chay chaski samankapakka samana wasi tanputami charishkakuna.

Chaskita paypak umapi shuk yurak patpakunatami charikkuna kashka. Paykunaka kurakapak churikunami kashka, shuk tanpumanta shuktak tanpukama willaykunata imakunatapash apakkuna kashka. Shinallatak Kitumanta willaykunapash utkalla tikrakkuna kashka.

Shuktak chaskipashmi tiyakkuna kashka, kay chaskikunaka urku manyamanta shuk urku manyamanmi shimiwanlla willashpa purikkuna kashka. Wakin chaskikunaka, kachuwan, churuwanpashmi willakkuna kashka.

Chay churuka pututu shutiyukmi kashka, kachuka kipa shutiyukmi kashka.

Chaskikunaka ninanta kallpakkuna kashka.
Mamakuchapi tutamanta hapishka challwataka, ña chawpi puncha Apuk Inka ña mikukmi
kashka.

Wakin llakita harkankapakka chanpita, warakatapash apakkuna kashka, payta yanapachunka allkuntin purik kashka.

Paykunaka punchapi, tutapipashmi purikkuna kashka, mana imapakpash shayarikchu kashka.

Chaskikunaka apukmanka, tarpunamanta, mikunamanta, unkuymanta, wañuymanta, wakin llakimanta shuktak willaykunatapashmi apakkuna kashka.